Savjetovalište

Savjetovalište

Smetanje posjeda

2019-12-27T00:24:48+00:00

Tko je posjednik i kakva prava ima? Tko i kako može smetati tuđi posjed? Kako Vi kao posjednik možete zaštiti svoj posjed? [...]

Smetanje posjeda2019-12-27T00:24:48+00:00

Novo radno vrijeme telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja: psihološko i pravno savjetovanje

2019-12-02T11:32:10+00:00

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da je linija pomoći za žrtve svih oblika nasilja (psihološko i pravno savjetovanje) otvorena svakim radnim danom [...]

Novo radno vrijeme telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja: psihološko i pravno savjetovanje2019-12-02T11:32:10+00:00