Vrste nasilja

Vrste nasilja
Vrste nasilja2017-10-30T12:14:22+00:00

TJELESNO NASILJE

Primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije (primjerice guranje, udaranje, šamaranje, gušenje, davljenje, fizičko zadržavanje, pritiskanje štipanje, fizičko sprečavanje kretanja, grebanje, protresanje, paljenje cigaretom, trganje odjeće s osobe, gađanje predmetima, bacanje ili uništavanje stvari u kući..)

PSIHIČKO ILI EMOCIONALNO NASILJE

Podrazumijeva primjenu psihičke prisile koja kod druge osobe prouzrokuje osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva. Takav oblik nasilja uključuje verbalno nasilje, verbalne napade, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih ili tiskanih medija… Nadalje, u ovu kategoriju spada i protupravna izolacija osobe ili ugrožavanje slobode kretanja na način da se osobu primjerice ponižava, ismijava u javnosti, naziva pogrdnim imenima, ignoriranje, zastrašivanje, prijetnje, zabrane, uhođenje, praćenje, kontroliranje telefona, pošte i osobnih stvari, prijetnja samoubojstvom, okrivljavanje žrtve za svoje nasilno ponašanje, i drugo.

SEKSUALNO NASILJE

prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije ovakav oblik nasilja obuhvaća bilo koji seksualni čin ili pak pokušaj ostvarivanja seksualnog čina bez pristanka druge osobe, neželjene seksualne komentare ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Dakle, seksualno nasilje moguće je i unutar partnerskih veza ili među supružnicima ako je seksualni čin protiv volje partnera prema kojem je usmjeren. Ovaj oblik nasilja najčešće je okarakteriziran uporabom sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba. Može uključivati i neželjene/prisilne dodire tijela, dodirivanje intimnih dijelova tijela, seksualne aktivnosti izmanipulirane lažima, prijetnjama, pritiskom, prisiljavanje na masturbaciju, na gledanje masturbacije, na masturbaciju nasilnika ili na masturbaciju sebe dok nasilnik gleda.

Za više informacija o seksualnom nasilju kliknite ovdje (link na: http://zenskasoba.hr/podrucja-rada/seksualno-nasilje/oblici-seksualnog-nasilja/ )

EKONOMSKO NASILJE

Podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i zajedničke imovine, zabranu ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini, oduzimanje prava ili zabranu raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim članovima zajedničkog kućanstva (npr. uskraćivanje novca, zabrana da se osoba zaposli, upravljanje osobnom imovinom bez znanja i odobrenja, odlučivanje što i kada se smije kupiti, zahtijevanje da se opravda svaki sitni trošak, samostalno odlučivanje).

Sve gore navedene vrste nasilja prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji klasificirani kao mogući oblici obiteljskog nasilja.

NASILJE U RADNOM OKRUŽENJU (MOBBING)

Specifični oblik ponašanja u okviru radnog okruženja kojim jedna ili više osoba sustavno psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu s ciljem da se ugrozi ugled te osobe, čast, njezino ljudsko dostojanstvo i integritet te kao krajnji cilj, eliminacija te osobe s radnog mjesta. Takve se aktivnosti smatraju mobbingom ako su učestale i dugotrajne – najmanje jednom tjedno, tijekom najmanje šest mjeseci.

Mobbing predstavljaju: napad na mogućnosti izražavanja, napad na socijalne kontakte, napad na ugled, na kvalitetu životne i radne situacije te napad na zdravlje. Navedeno se odražava kroz sljedeća konkretna ponašanja: stalno prekidanje u obavljanju posla, glasno psovanje, kritiziranje kako se obavlja rad, upućivanje usmenih i/ili pisanih prijetnji, nerazgovaranje, premještaj u prostorije daleko od dotadašnjih kolega, zabrana radnim kolegama razgovarati sa žrtvom mobbinga, ogovaranje, ismijavanje, prisiljavanje žrtve na radne zadatke koji narušavaju samopouzdanje, dovođenje u pitanje odluka žrtve, neodjeljivanje radnih zadataka žrtvi, oduzimanje svih zadataka na radnome mjestu, dodjeljivanje zadataka daleko ispod pravog znanja/kvalifikacije, prisiljavanje na radove koji oštećuju zdravlje, seksualni napad itd…

Za detaljnije informacije što je sve moguće poduzeti u slučaju nasilja ili jednostavno žele li s nekim razgovarati, žrtve nasilja i osobe koje su zabrinute za svoje bližnje mogu nazvati SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava na broj 051/211 888 ili se javiti na pomoc@sos-rijeka.org

Saznajte više

Smetanje posjeda

Tko je posjednik i kakva prava ima? Tko i kako može smetati tuđi posjed? Kako Vi kao posjednik možete zaštiti svoj posjed?   Za početak potrebno je razjasniti ključne pojmove.   Što je to posjed, [...]

1309, 2019

Žene šute i skrivaju svoje lice

Zašto žene žrtve nasilja šute? Zašto skrivaju svoje lice? Koju odgovornost mi kao društvo nosimo prema njima? Znamo li im pružiti podršku i pokazati da se ne moraju više skrivati? Nacionalni dan borbe protiv nasilja [...]

1309, 2019

Kako iz začaranog kruga?

U srijedu, 25.9. u Poslovnom kutku Gradske knjižnice Rijeka (Palača Modello) održat će se razgovor s Brianom Starrom, gostom iz Chicaga, stručnjakom za osnaživanje marginalnih skupina. Organizacija YWCA međunarodno je raširen i poznat entitet iz [...]

2602, 2019

Nasilje među vršnjacima

Međuvršnjačko nasilje nerijetko je središte rasprava među odraslima i djecom te, unatoč tome, i dalje neriješen problem i pojava koja se svako toliko manifestira u gotovo svim odgojno-obrazovnim ustanovama i među djecom različite dobi.  Kako [...]

802, 2019

Predavanje u sklopu Rijeke psihologije

Kako razgovarati sa žrtvom nasilja (predavanje) - Lorena Zec, Maja Sikirica Nasilje, pogotovo nasilje u obitelji, česta je pojava u našem društvu, koliko god mnogi mislili suprotno. Dojam je drugačiji zbog velike stigme koju žrtve [...]