Savjetovalište

Savjetovalište
Savjetovalište2020-10-05T12:19:06+00:00

Dobrodošli u SOS Rijeka savjetovalište

Pružamo besplatno pravno i psihološko savjetovanje.

ZAMOLBA ZA SUDJELOVANJE U EVALUACIJI:

Molimo Vas da putem ovog linka date svoju ocjenu primljene usluge, kao i da nam date prijedloge i komentare za unaprjeđenje rada. 
Evaluacija je anonimna, a za njeno ispunjavanje potrebno je manje od 5 minuta.

Najnoviji članci

Pravno Savjetovalište

Psihološko Savjetovalište