Pravno savjetovalište

HomePravno savjetovalište
Pravno savjetovalište 2017-07-28T14:27:00+00:00

DOBRODOŠLI U PRAVNI DIO ONLINE SAVJETOVALIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA

Savjetovalište je ovlašteno pružati besplatnu primarnu pravnu pomoć. 

Ovim pravne, u Savjetovalištu je dostupna i besplatna psihološka pomoć

Primarna pravna pomoć obuhvaća: 

opću pravnu informaciju (opću i načelnu uputu o pravnom uređenju pojedinog područja)

pravni savjet (cjelovitu uputu o načinu i mogućnostima rješavanja ostvarenja i/ili zaštite određenog prava)

sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama

zastupanje pred javnopravnim tijelima (tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti)

pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora

NAPOMENA: 
Primarna pravna pomoć NE obuhvaća zastupanje i sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima, dakle NISMO Vas ovlašteni predstavljati pred sudovima.

Ovim toga, u rubrici članci možete pronaći korisne pravne članke o najčešćim pravnim pitanjima s kojima se žrtve nasilja susreću.

Savjetovalište je namijenjeno žrtvama svih oblika nasilja (psihičko, fizičko, seksualno, ekonomsko, obiteljsko, partnersko, vršnjačko, mobbing itd.), bez obzira na dob, spol i rod.

Za ostale skupine građana, koji nisu žrtve nasilja, Udruga je sklopila Ugovor o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu.  U sklopu Klinike studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je potrebna obrađujući primljene slučajeve uz pomoć i savjet akademskih mentora – nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta. Područja za koja Klinika ima osnovane posebne grupe su: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima. Na stranicama Udruge bit će pravovremeno najavljivani posjeti Pravne klinike Rijeci, odnosno Udruzi. Prilikom tih posjeta svi zainteresirani građani moći će zatražiti besplatnu primarnu pravnu pomoć.

Više informacija o Klinici kao i informacije o kontaktima možete pronaći na: http://klinika.pravo.unizg.hr/

Magistra prava koja za rad ima ovlaštenje Ministarstva pravosuđa, dobivenog temeljem određenog radnog iskustva i ispunjavanja drugih propisanih uvjeta.

U radu joj asistira volonterski pravni tim studenata/ica prava i mladih pravnika/ca.

Žrtve bilo kojeg oblika nasilja mogu se u svakom trenutku za pravnu pomoć obratiti Udruzi
i/ili dogovoriti sastanak s pravnicom putem e-maila :pomoc@sos-rijeka.org ili pozivom na broj telefona 051/211-888.

NAJNOVIJI ČLANCI

Budite u toku, s nama

2012, 2016

Uzdržavanje od strane bake i djeda

UZDRŽAVANJE OD STRANE BAKE I DJEDA Prema Obiteljskom zakonu (NN 103/15) ako roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju. Jedna od bitnih pretpostavki uzdržavanja djeteta od strane [...]

1110, 2016

Povećanje i smanjenje uzdržavanja

Povećanje i smanjenje uzdržavanja   Obiteljski zakon (Narodne novine 103/15, dalje u tekstu: ObZ) regulira postupanje u situacijama u kojima dolazi do promijenjenih okolnosti u vezi s obvezom uzdržavanja. Naime, člankom 285. ObZ-a propisano je [...]