Djelatnost

djelatnost

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava pravna je osoba koja posluje kao neprofitna udruga s pravima i obvezama utvrđenima Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama i Statutom Udruge.

VIZIJA: Društvo u kojem nasilje nije privatan problem, a čemu doprinose aktivni i društveno odgovorni građani i udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava prepoznata kao relevantan dionik u procesu skrbi za žrtve nasilja kroz pružanje socijalnih usluga.

MISIJA: SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina neprofitna organizacija za pomoć žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama. Udruga svoje ciljeve ostvaruje kroz pružanje psihosocijalne pomoći i podrške, edukaciju, prevenciju, senzibilizaciju javnosti te razvoj volonterstva i aktivnog građanstva radi postizanja pozitivnih promjena u društvu.

VRIJEDNOSTI:
– društvena odgovornost
– tolerancija i suživot
– humanost i ljudska prava
– transparentnost i otvorena komunikacija
– pružanje jednakih prilika
– partnerstvo, profesionalnost i etičnost u radu
– kreativnost i inovativnost u radu

Udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava trenutno djeluje prema Strateškom planu za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

 

 

Intervju predsjednice udruge na Radio Sovi – Radio Rijeka

Ovdje možete poslušati intervju predsjednice udruge na Radio Sovi – Radio Rijeka od 18.10.2013.

Poslušajte intervju

 

 

Na Korzu obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

sos16

SOS telefon – grad Rijeka je na riječkom Korzu 23.11.2013. obilježio Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama.Ovdje možete pročitati članak i pogledati snimku objavljene na portalu Moja Rijeka.Link na stranice Moja Rijeka

 

Galerija fotografija

sos11   sos2

sos1   sos3

sos17  sos7

sos10   sos15

sos9   sos14

sos13   sos5

 

SOS telefon – grad Rijeka i Ragbi klub “Vilani” obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

novi list

Volonterke SOS telefona – grad Rijeka zajedno s ragbijašima Ragbi kluba Vilani Krasica obilježili su Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Na fotografiji možete pročitati članak objavljen u Novom Listu 24.11.2013.