Izbor članaka

izbor-clanaka

Na ovim stranicama prenosimo izbor članaka i drugih tekstova od značaja za materiju nasilja. Sadržaje, koje možete preuzeti u PDF-formatu, donosimo u namjeri pružanja sveobuhvatnog prikaza problematike nasilja, a s ciljem educiranja korisnika i pružanja pomoći žrtvama. Slobodni ste obratiti nam se sa prijedlozima na adresu elektronske pošte: sos.rijeka@gmail.com.

 1. ADOLESCENT SEKSUALNI NASILNIK
  (Jadranka Luca-Mrđen)
 2. AGRESIVNO I PROSOCIJALNO PONAŠANJE DJECE U DJEČJIM DOMOVIMA
  (Marina Ajduković, Linda Rajhvajn Bulat, Branka Sladović Franz)
 3. ANALIZA STANJA LJUDSKIH PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ODREĐIVANJE PRIORITETNIH PODRUČJA
  (Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine)
 4. FAKTORI RIZIKA KOD POJAVE SAMOOZLJEĐIVANJA DJECE I MLADIH
  (Martina Sičić i Lana Mužinić)
 5. “INVENTAR RIZIČNOSTI ZA ZLOSTAVLJANJE DJETETA”: PRIKAZ INSTRUMENATA I REZULTATA NJEGOVE VALIDACIJE U HRVATSKOJ
  (Ninoslava Pećnik)
 6. IZDVAJANJE DJECE IZ OBITELJI KAO MJERA SOCIJALNE SKRBI
  (Branka Sladović Franz i Đenka Mujkanović)
 7. KAKO REAGIRATI KAD NAM DIJETE OTKRIJE NASILJE OCA NAD MAJKOM?
  (prijevod: Nina Pećnik)
 8. KRATKOTRAJNO IZDVAJANJE NASILNIKA IZ OBITELJI – DA ILI NE?
  (Irena Cajner Mraović)
 9. NADLEŽNOSTI CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB U HRVATSKOJ
  (Siniša Zrinščak)
 10. NASILJE NAD STARIJIM OSOBAMA
  (Silvia Rusac)
 11. NEKE SPECIFIČNOSTI EMOCIONALNOG ZLOSTAVLJANJA DJECE I MLADIH
  (Kristina Urbanc)
 12. O ANTIDISKRIMINACIJSKOM ZAKONODAVSTVU
  (Ivana Dobrotić)
 13. PRAĆENJE VRŠNJAČKOG NASILJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA: SPOLNE RAZLIKE U UČESTALOSTI I VRSTAMA NASILNOG PONAŠANJA
  (Iris Marušić i Tea Pavin Ivanec)
 14. PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA DJECE U SVIJETLU EKOLOŠKOG PRISTUPA I RADA U ZAJEDNICI
  (Nino Žganec)
 15. RAZVOD BRAKA RODITELJA I SIMPTOMI TRAUME KOD DJECE
  (Branka Čavarović-Gabor)
 16. SENZIBILNOST ZA NASILJE NAD STARIJIMA U OBITELJI – RAZVOJ SKALE I PRVI REZULTATI
  (Marina Ajduković, Ljiljana Muslić, Silvia Rusac, Jelena Ogresta)
 17. TEORIJA OSNAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU
  (Marijana Kletečki Radović)
 18. ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
  (Siniša Rodin i Snježana Vasiljević)
 19. ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI
  (Ivana Milas)