Izjava povodom tragične smrti djevojčice iz Nove Gradiške

Izjava povodom tragične smrti djevojčice iz Nove Gradiške

Potaknute tragičnom smrću djevojčice iz Nove Gradiške, ovim putem tražimo od ministra Aladrovića, Vlade RH i Sabora hitnu reakciju.

Ženske organizacije već godinama upozoravaju na probleme u sustavu socijalne skrbi i, iako su oni jasno vidljivi i svima poznati, adekvatna reakcija izostaje. Tragedije poput ove obično prisile vladajuće na neke (uglavnom kozmetičke) promjene, uz obećanja konkretnijih promjena koja uglavnom ostaju samo to – obećanja. Najgori dio ove tragedije jest što se ne radi o izoliranom slučaju – žrtve nasilja u Republici Hrvatskoj svakodnevno razočarane, izvrijeđane, zastrašene i nezaštićene izlaze iz centara za socijalnu skrb.

Situacija nije bolja niti u ostatku sustava koji bi trebao pružati zaštitu žrtvama nasilja, odnosno u policiji i u sudstvu. No, s obzirom da se čini da je u ovom slučaju posebno zakazao sustav socijalne skrbi, fokusirat ćemo se trenutno na u njemu nužne promjene.

Smatramo nužnim:

-napraviti hitnu dubinsku neovisnu analizu stanja u sustavu socijalne skrbi, s pripadajućim preporukama, na temelju čega će se napraviti akcijski plan potrebnih promjena u sustavu, uključujući potrebne zakodavne promjene
-uvođenje neovisnog vanjskog nadzora i/ili sustava evaluacije nad radom centara za socijalnu skrb
-promjena načina i rokova odlučivanja o prigovorima i žalbama na odluke CZSS-a te promjene u načinu odlučivanja o izuzeću djelatnika
-hitno izdvajanje novčanih sredstava potrebnih za ispunjavanje obveza preuzetih ratifikacijom Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
-hitno donošenje Nacionalne politike/plana za ravnopravnost spolova (koji čekamo već 6. godinu!)
-pokretanje radnopravnih, stegovnih i/ili kaznenih postupaka u slučaju utvrđenih propusta u radu zaposlenika u sustavu socijalne skrbi
-promjene u sustavu socijalne skrbi, koje moraju započeti hitno, moraju uključivati i:
*zapošljavanje dodatnih kadrova, kako bi omjer zaposlenika i korisnika bio primjeren i omogućavao kvalitetnu posvećenost svakom korisniku, kao i osiguravanje materijalnih i sigurnosnih uvjeta za rad
*obveznu edukaciju i kontinuirano stručno usavršavanje stručnih timova CZSS o nasilju u obitelji i drugim relevantnim temama, kao i dostupnu superviziju.

S obzirom da smo svjesne da ozbiljna i sveobuhvatna reforma zahtjeva određeno vrijeme – tražimo da se kroz pojačan nadzor rada centara za socijalnu skrb, naputke za postupanje i na druge primjerene načine, odnosno pomoću hitnih mjera odmah pokuša utjecati na povećanje kvalitete njihovog rada.

Također, tražimo da se javnost pravovremeno i detaljno informira o daljnjim saznanjima, zaključcima i mjerama poduzetim povodom ovog konkretnog slučaja, odnosno propusta u radu CZSS Nova Gradiška.

U slučaju da vladajuće zanima s kojim se sve problemima, zaprekama i oblicima sekundarne viktimizacije žrtve obiteljskog nasilja susreću u praksi, kao i koji su naši konkretni prijedlozi za poboljšanje sustava, svoje stručne resurse, znanja i iskustva stavljamo im na raspolaganje u potpunosti. Volonterski, naravno.

2021-04-05T10:07:45+00:00

About the Author: