Izdavaštvo

Izdavaštvo
Izdavaštvo2021-03-29T13:15:21+00:00

Priručnici i brošure

Učinkovit menadžment volontera u organizacijama civilnog društva
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Prava osoba koje su preživjele ili proživljavaju nasilje
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Ne nasilju
Brošura pravnih članaka
Mirenje
Vodič za prepoznavanje diskriminacije
Međunarodna otmica djece u kontekstu obiteljskog nasilja
Priručnik Imam pravo
Prilog – Skraćeni pregled prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja