Izdavaštvo

Izdavaštvo
Izdavaštvo2020-09-14T12:09:26+00:00

Priručnici i brošure

Učinkovit menadžment volontera u organizacijama civilnog društva
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Prava osoba koje su preživjele ili proživljavaju nasilje
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Ne nasilju
Brošura pravnih članaka
Mirenje