Donatori

Donatori
Donatori2018-10-29T08:43:59+00:00

Udruga pruža besplatnu psihološku i primarnu pravnu pomoć žrtvama svih oblika nasilja, a financira se primarno kroz projekte koje provodi. Ukoliko ste u mogućnosti i želite podržati rad Udruge, uplaćena sredstva koristit će se za pomoć žrtvama nasilja.

Žiro račun Udruge vodi se kod ERSTE Banke – Rijeka:
IBAN: HR0724020061100138885
OIB Udruge: 74388311149

NAŠI DONATORI I PRIJATELJI