Donatori

HomeDonatori
Donatori 2017-08-23T08:49:11+00:00

Udruga pruža besplatnu psihološku i primarnu pravnu pomoć žrtvama svih oblika nasilja, a financira se primarno kroz projekte koje provodi. Ukoliko ste u mogućnosti i želite podržati rad Udruge, uplaćena sredstva koristit će se za pomoć žrtvama nasilja.

Žiro račun Udruge vodi se kod ERSTE Banke – Rijeka:
IBAN: HR0724020061100138885
OIB Udruge: 74388311149

NAŠI DONATORI I PRIJATELJI