Priznanja

Priznanja

Udruga SOS telefon – Rijeka dobitnica priznanja “Organizator volontiranja 2015. godine”

2017-07-28T12:29:19+00:00

Volonterstvo je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikovanju demokratskih promjena i socijalnoj koheziji u svakom društvu. Volonteri pomažu drugima [...]

Udruga SOS telefon – Rijeka dobitnica priznanja “Organizator volontiranja 2015. godine”2017-07-28T12:29:19+00:00