Kazneno pravo

Kazneno pravo

Prava žrtve u kaznenom postupku

2019-11-25T10:08:59+00:00

Žrtva kaznenog djela je fizička osoba koja je pretrpjela psihičke i/ili fizičke posljedice, imovinsku štetu ili povredu temeljnih prava i sloboda, a [...]

Prava žrtve u kaznenom postupku2019-11-25T10:08:59+00:00